• Walking

Bij mij kan je terecht voor de volgende diensten

Individuele Co-active coaching voor medewerkers en management.

Bij coaching spreek je over datgene wat je echt wilt, waarom dit zo belangrijk voor je is en hoe je dat wilt bereiken. Of het nu je werk is of thuis, je neemt altijd jezelf mee. Als je iets wilt veranderen of een patroon wilt doorbreken dan is het goed je te realiseren dat je tot veel in staat bent. Laat je op je werk soms de kwaliteiten die je privé laat zien thuis?

Onderzoek wijst uit dat managers hulp zoeken bij dilemma’s en thema’s zoals het eigen zelfbeeld (74%), effectief communiceren (72%), stijlen van leidinggeven (55%), omgaan met conflicten (64%), valkuilen herkennen (77%), balans vinden tussen werk en privé (40%) en grenzen leren stellen (48%). (Onderzoek van KPMG in samenwerking met de Erasmus Universiteit ‘Leiderschap & Coaching in tijden van crisis’, 2009)

Mijn specialisaties zijn onder meer:
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Mentoring over onder meer rolvastheid
  • Effectief communiceren voor specialisten
  • Strategisch beïnvloeden
  • Culturele belemmeringen
  • Stressreductie

Mentorgesprekken aan de hand van Socratische gespreksvoering over bijvoorbeeld rolvastheid of beperkende patronen.

Mentorgesprekken zijn vooral nuttig als je merkt dat je onzeker bent over je kwaliteiten of negatief bent geworden over je werk- of levenssituatie. Of als je gestuurd wordt door je organisatie en zelf niet wilt. Zonder oordeel, vragenderwijs zoek je naar wat je denkt en waarom. Het gaat erom nieuwe perspectieven te zoeken en met behulp van vragen uit het oplossingsgericht coachen weer in je kracht komt te staan.

Telecoaching

Dit kan een snelle en eenvoudig toepasbare vorm van een zeer intensieve coaching zijn. Je belt wanneer dit nodig is, volgens afspraak, hebt geen reistijd en geen reiskosten. Nadelen zijn dat een rustige plek privé beschikbaar moet zijn. Een persoonlijke face to face intake is noodzakelijk. Niet iedereen zal deze vorm kiezen.

Gedragstraining

Een 6 weken traject om je gedrag daadwerkelijk te veranderen met dagelijkse begeleiding per App, SMS, telefoon of mail en natuurlijk ook persoonlijk.

6 weken of 40 dagen is een betekenisvolle termijn in onze cultuur. Uit onderzoek is gebleken dat je in deze periode door dagelijkse oefeningen en begeleiding je gedrag echt verandert en je dus gaat doen, wat je al zo lang van plan was en vaak bleef uitstellen. Aan de hand van concrete opdrachten word je geholpen bij het volhouden van de dagelijkse inspanning. Van te voren worden duidelijke afspraken gemaakt, die nodig zijn om dit traject te laten slagen.

VIP-traject

Een persoonlijk VIP-traject voor bijzondere vragen of situaties op een zeer bijzondere locatie, in een kleine groep, met maximale aandacht van meerdere coaches.

VIP trajecten zijn altijd na een intensieve intake en uitgebreide analyse over de te behalen doelen. Van een persoonlijke VIP behandeling kunnen meditatie, massage en creatieve workshops deel uit maken.

Zakelijke VIP trajecten hebben thema’s als:
  • Koers bepalen;
  • effectiever zijn;
  • verhogen omgevingssensitiviteit;
  • organisatiesensitiviteit.

Verandermanagement in organisaties.

Mijn kracht ligt in het meenemen van mensen in de benodigde verandering. Wanneer is de transitie door de medewerkers gewenst? Ik heb 10 jaar ervaring bij het implementeren van andere werkwijzen en de laatste 5 jaar bij de invoering van een complex informatiemodel bij de overheid- RWS. Een transitie bereidt je voor op de snelle veranderingen die in je organisatie plaatsvinden. Het is voor mij als coördinator change essentieel om de benodigde verandering met stakeholders te inventari-seren. Enthousiasme voor een verandering kan ontstaan als stakeholders zelf kunnen benoemen wat verbetering betekent en wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Soms zijn er belemmerende waarden, hoe ga je daar mee om en wanneer willen mensen toch bijdragen aan de beoogde ontwikkeling.

Wat kan je als organisatie doen om hiervoor de juiste condities te creëren.
Mijn kracht ligt bij veranderopdrachten en het motiveren en begeleiden van mensen naar een andere situatie of andere werkwijze.
Ik ben een ‘mensenmens’ met scherp oog voor strategie en effectiviteit.
Ik ben doortastend bij het bewaken van de voortgang en ben ondersteunend bij het ombuigen van weerstanden.

Meester Coach
Annemieke Meester
Snelliuskade 1
3514 XA Utrecht

Telefoon: +31 6 549 240 34

E-mail: [email protected]

Referentie

Quick and clever sens of what lies at the heart of the matter.... Annemiek is dedicated to tackling the issue at hand.
Petra Sagel, 2017